Olen peruskoulutukseltani psykologi ja erikoistunut terveyspsykologiaan. Terveyspsykologia soveltaa psykologista tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauden kanssa selviytymisen, hoidon ja kuntoutumisen kysymyksiin. 

Työnohjaajaksi olen kouluttautunut vuosina 2002-2005. Lisensiaatintutkimukseni (2005) aihe on sairaanhoitajien psyykkisen kuormittuneisuuden yhteys työn psykologisiin ja sosiaalisiin piirteisiin.

Paripsykoterapiakoulutukseen (Väestöliiton integratiivinen ET-tason koulutus 2011-2014) hakeuduin kiinnostuttuani psykologin työssäni läheisten ihmissuhteiden, perheen ja parisuhteen suuresta merkityksestä yksilön hyvinvoinnille. 

Yksityisenä ammatinharjoittajana työskentelyn aloitin v.2008 työnohjaus- ja kouluttamistyöllä. Vuodesta 2014 lähtien palveluihini on kuulunut myös pariterapia sekä (terveys)psykologin palvelut yksilöasiakkaille. 

Tasavertainen kohtaaminen, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen ovat asioita, joita painotan kaikissa työmuodoissani. 

Yritykseni toimitila sijaitsee Kuopion keskustassa Tulliportinkadulla. Pariterapiapalveluita tuotan Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Kompin kautta ja teen myös yhteistyötä Alfido oy:n kanssa.