Olen peruskoulutukseltani psykologi ja erikoistunut terveyden psykologiaan. Terveyspsykologia soveltaa psykologista tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauden kanssa selviytymisen, hoidon ja kuntoutumisen kysymyksiin. Vuonna 2019 on ilmestynyt alan ensimmäinen suomenkielinen oppikirja "Terveyden psykologia" (toim. Sanna Sinikallio), johon sisältyy myös kirjoittamani luku pitkäaikaissairauteen sopeutumisesta.

Työnohjaajaksi olen kouluttautunut vuosina 2002-2005. Lisensiaatintutkimukseni (2005) aihe on sairaanhoitajien psyykkisen kuormittuneisuuden yhteys työn psykologisiin ja sosiaalisiin piirteisiin. Yksityisenä ammatinharjoittajana työskentelyn aloitin v.2008 työnohjaus- ja kouluttamistyöllä. Vuodesta 2014 lähtien palveluihini on kuulunut myös pariterapia sekä (terveys)psykologin palvelut yksilöasiakkaille.

Paripsykoterapiakoulutukseen (Väestöliiton integratiivinen ET-tason koulutus 2011-2014) hakeuduin kiinnostuttuani psykologin työssäni läheisten ihmissuhteiden, perheen ja parisuhteen suuresta merkityksestä yksilön hyvinvoinnille. Parien kanssa olen työskennellyt jo aiemmin mm. hedelmällisyysongelmiin ja lapsettomuuskriisiin liittyen, mutta tiiviimmin ja laaja-alaisemmin koulutuksen loppuvaiheesta lähtien.

Tasavertainen kohtaaminen, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen ovat asioita, joita painotan kaikissa työmuodoissani.